ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การควบคุมสินค้าโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภายใต้รายการที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล รายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร
จำนวนผู้เข้าชม 157

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:


จำนวนผู้เข้าชม 0คน